Stookolieketels

Geregeld plaatsen we nog nieuwe stookolieketels, ook al blijven de gasketels koploper. We zijn dus nog bedreven in deze technologie en werken met 2 Duitse merken die geavanceerde mazoutbranders op de markt brengen: 

Omdat Duitsland buiten de steden geen dicht aardgasnet kent zoals hier, blijft stookolie daar dus een belangrijke manier van verwarmen. Net zoals gasketels, zijn ook de nieuwste stookolieketels condenserend (ze halen de restwarmte uit de rookgassen) en modulerend (ze kunnen ook op een laag pitje werken, dat is zuiniger dan steeds volle kracht). 

Voor goed geïsoleerde nieuwbouw kiest u inderdaad beter voor een warmtepomp, maar voor oudere gebouwen met een hoge energiebehoefte, blijven klassieke branders voordeliger. Qua verbruikskosten zijn aardgas en mazout overigens aan elkaar gewaagd, al is de oliebrander meestal duurder in aankoop. Maar soms is er simpelweg geen aardgasnet in uw straat en heeft u de keuze niet. Bovendien, als u nog geen aardgasaansluiting heeft, zijn dat kosten die de overstap minder gunstig maken, net zoals het verwijderen van de oude stookolietank.

Uiteraard bekijken we vooraf uw situatie: energiebehoefte, nood aan sanitair water, isolatiegraad, type radiatoren, ... Deze factoren spelen allemaal mee in de keuze voor een bepaalde brandstof en een type brander. Omdat we uiteenlopende technologieën aanbieden, kunnen we u ook onafhankelijk adviseren. 
Vraag een offerte